intendencki

 • związany z pracą intendenta lub intendentki
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  zawody

 • Stawiali oni do dyspozycji obu szpitali swe umiejętności techniczne i siły fizyczne (oświetlenie, improwizacje budowlane, ochrona przeciwpożarowa, naprawy, odgruzowanie, grzebanie zwłok), prace ewidencyjne, rejestracyjne, intendenckie.

  źródło: NKJP: Antoni Kroh: Starorzecza, 2010

  [...] kierowany był przez Bonapartego do mało wdzięcznych zadań. Jest organizatorem i dowódcą cesarskiej żandarmerii wojskowej (pobiera z tego tytułu najniższą pensję spośród wszystkich równych mu rangą), powierzane są mu funkcje intendenckie i organizacyjne.

  źródło: NKJP: Ludwik Stomma: Mylące „de”, Polityka, 2004-07-31

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. intendencki
  intendencki
  intendencki
  intendenckie
  intendencka
  D. intendenckiego
  intendenckiego
  intendenckiego
  intendenckiego
  intendenckiej
  C. intendenckiemu
  intendenckiemu
  intendenckiemu
  intendenckiemu
  intendenckiej
  B. intendenckiego
  intendenckiego
  intendencki
  intendenckie
  intendencką
  N. intendenckim
  intendenckim
  intendenckim
  intendenckim
  intendencką
  Ms. intendenckim
  intendenckim
  intendenckim
  intendenckim
  intendenckiej
  W. intendencki
  intendencki
  intendencki
  intendenckie
  intendencka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. intendenccy
  intendenccy
  intendenckie
  intendenckie
  D. intendenckich
  intendenckich
  intendenckich
  intendenckich
  C. intendenckim
  intendenckim
  intendenckim
  intendenckim
  B. intendenckich
  intendenckich
  intendenckich
  intendenckie
  N. intendenckimi
  intendenckimi
  intendenckimi
  intendenckimi
  Ms. intendenckich
  intendenckich
  intendenckich
  intendenckich
  W. intendenccy
  intendenccy
  intendenckie
  intendenckie
 • Rz + intendencki + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
CHRONOLOGIZACJA:
1854, Gazeta Codzienna, nr 330, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2022