ktoś położył się Rejtanem

 • ktoś bardzo zdecydowanie przeciwstawił się czemuś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Niestety, jak zawsze znajdą się i tacy, którym naruszenie status quo jest nie na rękę i położą się Rejtanem, żeby do żadnych zmian nie dopuścić,

  źródło: Internet: polski.ateista.pl

  Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, kto może kupić Playa. [...] Trudno sobie wyobrazić, by nabywcą był któryś z operatorów z wielkiej trójki. Urząd antymonopolowy położy się Rejtanem przeciwko takim pomysłom.

  źródło: Internet: pb.pl

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch, odmienny: położyć się

  odpowiednik aspektowy: ktoś kładzie się Rejtanem

 • Od: Tadeusz Reytan (1742-1780), poseł znany z bohaterskiego oporu przeciwko zatwierdzeniu traktatu o pierwszym rozbiorze Polski, przede wszystkim z położenia się na podłodze w celu uniemożliwienia posłom wyjścia z sali obrad.

Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2022