intersubiektywny

 • filoz.  taki, który może być poznany i zrozumiany przez wiele osób i nie jest ograniczony wyłącznie do możliwości poznawczych jednej osoby
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • intersubiektywny charakter czegoś; intersubiektywna kontrola, kontrolowalność, sprawdzalność; rzeczywistość; intersubiektywne doświadczenie, znaczenie
 • Zatem „świat za murami” jest urealnioną krainą lęków dziecka w ogóle, ma charakter intersubiektywny.

  źródło: NKJP: Jacek Dukaj, Łukasz Orbitowski, Wit Szostak: S.O.D.: Bajka z garbem, Esensja, 2008-11

  [...] ten, kto argumentuje, musi z konieczności założyć intersubiektywne porozumienie, jego argumenty muszą być zrozumiałe dla innych, co nie jest możliwe, gdy w argumentowaniu kierujemy się prywatnymi regułami.

  źródło: NKJP: Piotr Dehnel: Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, 2006

  Doświadczenie rzeczywistości w zen, które stało się podstawą dla refleksji paradoksowej, nie jest irracjonalne, ponieważ ma swoją logikę ('logikę paradoksu') oraz jest intersubiektywne [...].

  źródło: NKJP: Agnieszka Kozyra: Filozofia zen, 2004

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. intersubiektywny
  intersubiektywny
  intersubiektywny
  intersubiektywne
  intersubiektywna
  D. intersubiektywnego
  intersubiektywnego
  intersubiektywnego
  intersubiektywnego
  intersubiektywnej
  C. intersubiektywnemu
  intersubiektywnemu
  intersubiektywnemu
  intersubiektywnemu
  intersubiektywnej
  B. intersubiektywnego
  intersubiektywnego
  intersubiektywny
  intersubiektywne
  intersubiektywną
  N. intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywną
  Ms. intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnej
  W. intersubiektywny
  intersubiektywny
  intersubiektywny
  intersubiektywne
  intersubiektywna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. intersubiektywni
  intersubiektywni
  intersubiektywne
  intersubiektywne
  D. intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  C. intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  intersubiektywnym
  B. intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  intersubiektywne
  N. intersubiektywnymi
  intersubiektywnymi
  intersubiektywnymi
  intersubiektywnymi
  Ms. intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  intersubiektywnych
  W. intersubiektywni
  intersubiektywni
  intersubiektywne
  intersubiektywne
 • internac.

  ang. intersubjective

  fr. intersubjectif

  łac. inter 'między' + p.-łac. subjectīvus 'podmiotowy'

CHRONOLOGIZACJA:
1925, Materiały do zagadnienia rozdrabniania gospodarstw włościańskich, t. 1, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2022