intersubiektywizm

 • filoz.  pogląd głoszący, że poznanie i zrozumienie rzeczywistości są dostępne dla wielu osób, nie ograniczają się do możliwości poznawczych jednej osoby
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • Nową postawą zarówno badawczą, jak i umysłową, jak również moralną, powinien być intersubiektywizm, ale nie bazujący na dawnym obiektywizmie newtonowskiej fizyki. Więc na czym? Powinien to być intersubiektywizm sprzężony z pojęciem jedności świata (połączony z holistycznym racjonalizmem) [...].

  źródło: NKJP: Henryk Skolimowski: Natura wiedzy Zachodu a kryzysy obecnego świata, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 2002-05-01

  Takie jednostkowe doświadczenie przekona wyłącznie jednostkę, ale o to chyba nie chodzi. Na intersubiektywizm w tych sprawach raczej bym nie liczył.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. intersubiektywizm
  intersubiektywizmy
  D. intersubiektywizmu
  intersubiektywizmów
  C. intersubiektywizmowi
  intersubiektywizmom
  B. intersubiektywizm
  intersubiektywizmy
  N. intersubiektywizmem
  intersubiektywizmami
  Ms. intersubiektywizmie
  intersubiektywizmach
  W. intersubiektywizmie
  intersubiektywizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: inter (z łac. inter 'między') i subiektywizm (zob.)

CHRONOLOGIZACJA:
1939, Nauka Polska, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2022