liberum veto

 • w Polsce XVII-XVIII w.: prawo umożliwiające jednemu posłowi zerwanie obrad sejmu i unieważnienie podjętych wcześniej uchwał
 • [liberum weto]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • zasada liberum veto
 • Droga reform, tak jak je planował obóz Czartoryskich z królem, reform idących po linii wskazywanej przez przeważną część autorów krytykujących ustrój Rzplitej; umocnienie monarchii, zniesienie elekcyjności i liberum veto - okazała się niemożliwa do realizacji.

  źródło: NKJP: Marian Henryk Serejski: Europa a rozbiory Polski, 2009

  W polskiej historii sejm mylił się przez niemal 150 lat utrzymując liberum veto, blokując reformę państwa i zmianę politycznego myślenia o Polsce i świecie.

  źródło: NKJP: Adam Krzemiński: Salwa na ślepo, Polityka, 2004-09-25

  Stańczycy poddali ostrej krytyce tradycję liberum conspiro jako kontynuację liberum veto, które ukształtowało słabość ustrojową I Rzeczypospolitej.

  źródło: NKJP: Kazimierz Michał Ujazdowski: Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego, 2005

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, we wszystkich formach ta sama postać
  Zwykle lp
 • łac. liberum 'wolny', łac. veto 'nie pozwalam'

Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2022