husytyzm

 • ruch rozwijający się w Czechach, którego zwolennicy głosili, że Kościół odrodzi się dzięki nawiązaniu do tradycji pierwszych chrześcijan, sprzeciwiali się władzy papieskiej i protestowali przeciwko zależności Czech od Niemiec
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • wyznawcy, zwolennicy; rozwój, ślady, wpływ husytyzmu
  • walka z husytyzmem
 • Jako ruch narodowy husytyzm przyczynił się do rozwoju czeskiej kultury. Chroniąc Czechy przed zniemczeniem, pozostawił w kulturze tego kraju trwałe ślady.

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Gdy w 1465 r. odmówił przybycia do Rzymu, papież zrozumiał, że król czeski nie porzuci sprawy husytyzmu i ekskomunikował go.

  źródło: NKJP: Marek Kazimierz Barański: Dynastia Piastów w Polsce, 2005

  Nie ulega dziś żadnej wątpliwości, że herezje drugiego nurtu - zwłaszcza husytyzm - przygotowały Europę na przyjęcie reformacji protestanckiej wieku XVI i XVII.

  źródło: NKJP: Jerzy Prokopiuk: Herezja znaczy wolność, 2008

  Bracia czescy, wywodzący się z husytyzmu i przybywający od XV w. do Polski, organizowali niewielkie wspólnoty przede wszystkim w Wielkopolsce.

  źródło: NKJP: Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, 1994

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. husytyzm
  husytyzmy
  D. husytyzmu
  husytyzmów
  C. husytyzmowi
  husytyzmom
  B. husytyzm
  husytyzmy
  N. husytyzmem
  husytyzmami
  Ms. husytyzmie
  husytyzmach
  W. husytyzmie
  husytyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: nazwiska Jana Husa (1369-1415), reformatora religijnego w Czechach.

CHRONOLOGIZACJA:
1832, Józef Łukaszewicz, Wiadomość historyczna o dyssydentach w mieście Poznaniu w XVI i XVII wieku, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2022