charakterologicznie

 • tak, że to, o czym mowa, związane jest z charakterologią lub charakterem - zespołem stałych cech psychicznych, którymi odznacza się dany człowiek
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

  • różnić się, pasować (do kogoś) charakterologicznie
  • charakterologicznie skomplikowany, trudny; podobny do kogoś; odmienny od kogoś
 • Prezydent jest charakterologicznie trudną postacią. Potrafi być sympatycznym, ujmującym, otwartym człowiekiem. Czasami jednak bywa zupełnie odwrotnie.

  źródło: Internet: wiadomosci.dziennik.pl

  Michał charakterologicznie jest podobny do mnie. Bywa choleryczny, nie znosi sprzeciwu, forsuje swoje zdanie.

  źródło: NKJP: Olga Dębicka: Dziennik Bałtycki, 2000-06-24

  [...] osoby, które nie oglądają telewizji, są charakterologicznie i społecznie odmienne od dominującej większości społeczeństwa, telewidzów i telemanów.

  źródło: NKJP: Tomasz Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe, 1999

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1905, Przegląd Historyczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022