charakterolog

 • osoba zajmująca się charakterologią
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

 • [...] znany w tamtym okresie charakterolog niemiecki [...] z całym naciskiem podkreślał, iż charakterologia musi być czujnie chroniona przed [...] opanowaniem jej przez obce w stosunku do niej systemy odniesień [...].

  źródło: Janina Budkiewicz: Myśl psychologiczna w dziełach naukowych, 1964 (books.google.pl)

  Najbardziej znani charakterologowie dzisiejsi próbują zrozumieć świat wychodząc od „wartości” i „charakteru” zamiast postępować odwrotnie – uzależnić charakter i wartości od procesu społecznego [...].

  źródło: Lewą Nogą, 2004 (books.google.pl)

  W swych planach przebudowy świata [...] wyciągnęli [...] radykalne wnioski, zastępując pedagogię przez zootechnikę i masakrując typy uznane za niepożądane. Uczeni charakterolodzy usiłowali w miarę możności [...] stworzyć naukowe przesłanki dla tego rodzaju masowej chirurgii.

  źródło: NKJP: Jerzy Stempowski: Szkice literackie. Klimat życia i klimat literatury: 1948-1967, 2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. charakterolog
  charakterolodzy
  charakterologowie
  ndepr
  charakterologi
  depr
  D. charakterologa
  charakterologów
  C. charakterologowi
  charakterologom
  B. charakterologa
  charakterologów
  N. charakterologiem
  charakterologami
  Ms. charakterologu
  charakterologach
  W. charakterologu
  charakterolodzy
  charakterologowie
  ndepr
  charakterologi
  depr
CHRONOLOGIZACJA:
1926, Przegląd Współczesny, nr 51/53, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022