autobiograficznie

 • tak, że coś jest związane z autobiografią
 • [au-tobiograficznie]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  • autobiograficznie zabarwiony
 • [...] w zabarwionym autobiograficznie opowiadaniu [...] postacie matek są jak najdalsze od okazywania dzieciom ciepła, miłości czy poświęcania się dla ich dobra.

  źródło: NKJP: Alina Molisak: Icyk Manger czytany inaczej, Midrasz, 2009-01-04

  Jeden z kardynalskich autorów [...] wypowiada się o poznawaniu Jezusa zgoła autobiograficznie [...].

  źródło: NKJP: 2000 lat obecności, Dziennik Polski, 1999-12-23

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1886, Ateneum, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2022