autobiograficzność

 • cecha dzieła, w którym twórca ukazał wydarzenia z własnego życia
 • [au-tobjograficzność]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  • autobiograficzność dzieła, powieści
 • Niejednokrotnie sięgał po jakiś szczegół ze swej biografii, wbudowywał go w powieść, powodując konsternację u czytelnika, a szczególnie u krytyki, która starała się na siłę udowodnić autobiograficzność całego tekstu.

  źródło: NKJP: Katarzyna: Polowska: Obcy, Gazeta Krakowska, 2002-05-02

  Z autobiograficzności „Elegii...” wynikła [...] zapewne koncepcja niepełnego, jakby urwanego nagle, niedokończonego tytułu.

  źródło: NKJP: Zbigniew Lisowski: Poznawanie poezji. Interpretacje, 2008

  [...] wspomnienia [...] nie są przesiąknięte jadem czy nienawiścią. Znacznie więcej w nich uszczypliwości i cynizmu – typowo dorosłego, nie dziecięcego – co ponownie każe zastanowić się nad pełną autentycznością przeżyć autora i autobiograficznością dzieła.

  źródło: NKJP: Sebastian Chosiński: Ten okrutny XX wiek. Anschluss jako „zemsta” Hitlera, Esensja, 2009-04-08

  Autobiograficzność okazuje się [...] ważną konwencją późnej poezji – konwencją, w której wyraża się uparte dążenie starych poetów, by ocalić niepowtarzalnie indywidualny i ludzki wymiar własnej twórczości.

  źródło: Tomasz Wójcik: Późna twórczość wielkich poetów, 2005 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autobiograficzność
  autobiograficzności
  D. autobiograficzności
  autobiograficzności
  C. autobiograficzności
  autobiograficznościom
  B. autobiograficzność
  autobiograficzności
  N. autobiograficznością
  autobiograficznościami
  Ms. autobiograficzności
  autobiograficznościach
  W. autobiograficzności
  autobiograficzności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1882, Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, nr 2, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2022