autoklaw

 • chem.  med.  urządzenie z zamykanym szczelnie pojemnikiem, w którym w bardzo wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem wykonuje się sterylizację materiałów i narzędzi medycznych albo przeprowadza się jakieś reakcje chemiczne czy procesy związane z produkcją czegoś
 • [au-toklaw]

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  rodzaje urządzeń i maszyn


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

 • hiperonimy:  urządzenie
  • autoklaw medyczny, parowy
  • autoklaw do sterylizacji czegoś
  • komora autoklawu
  • ogrzewać coś, sterylizować coś, wyjaławiać coś w autoklawie
 • Służba sanitarno-epidemiologiczna stawia lekarzom kontraktowym bardzo wysokie wymagania; np. od 2001 r. w każdym gabinecie ma być autoklaw parowy do sterylizacji narzędzi.

  źródło: NKJP: Krystyna Muszyńska: Bądź pacjentem aktywnym, NTN Powiśle, 2000-01-21

  Próby ogrzewane w autoklawie przy ciśnieniu 1 atmosfery, a więc w temperaturze 121°C, wykazały najwyższą zawartość azotu α-aminowego, ale jednocześnie również azotu ogólnego [...].

  źródło: NKJP: Anna Jędrusek-Golińska i in.: Śruta rzepakowa jako surowiec do produkcji hydrolizatów białkowych, Rośliny Oleiste, 2002-01-01

  Cały wypracowany w ciągu 4 lat zysk przeznaczono na inwestycje rozwojowe, m.in. budując nowoczesne komory suszarnicze czy zakupując autoklawy do ciśnieniowej impregnacji drewna.

  źródło: NKJP: Splendor dla firmy, Dziennik Bałtycki, 1998-12-07

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autoklaw
  autoklawy
  D. autoklawu
  autoklawów
  C. autoklawowi
  autoklawom
  B. autoklaw
  autoklawy
  N. autoklawem
  autoklawami
  Ms. autoklawie
  autoklawach
  W. autoklawie
  autoklawy
 • bez ograniczeń + autoklaw +
  (do CZEGO)
 • ang. autoclave

CHRONOLOGIZACJA:
1896, Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński, nr 4, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022