autoklawowy

 • chem.  med.  związany z autoklawem
 • [au-toklawowy]

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  rodzaje urządzeń i maszyn


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

  • kocioł, system, test autoklawowy; metoda autoklawowa; badanie, doświadczenie; urządzenie autoklawowe; warunki autoklawowe
 • [...] która z proponowanych metod - spalanie czy metoda autoklawowa - jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza, jeśli chodzi o odpady?

  źródło: NKJP: Stenogram z 47. posiedzenia Senatu RP

  We Wrocławiu Niemcy wystartowali [...] w przetargu na zagospodarowanie odpadów szpitalnych. Zamiast spalarni zaoferowali system autoklawowy, czyli unieszkodliwianie przez wysoką temperaturę.

  źródło: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 1962 (books.google.pl)

  Kotły autoklawowe z poruszanymi puszkami konserwowymi stanowią ulepszenie znane w przemyśle konserwowym, które jednak nie może spowodować skrócenia do połowy okresu wyjaławiania.

  źródło: Medycyna Weterynaryjna, 1951 (books.google.pl)

  Doświadczenia wykonano w urządzeniu autoklawowym [...].

  źródło: Chemia Stosowana, 1968 (books.google.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. autoklawowy
  autoklawowy
  autoklawowy
  autoklawowe
  autoklawowa
  D. autoklawowego
  autoklawowego
  autoklawowego
  autoklawowego
  autoklawowej
  C. autoklawowemu
  autoklawowemu
  autoklawowemu
  autoklawowemu
  autoklawowej
  B. autoklawowego
  autoklawowego
  autoklawowy
  autoklawowe
  autoklawową
  N. autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawową
  Ms. autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowej
  W. autoklawowy
  autoklawowy
  autoklawowy
  autoklawowe
  autoklawowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. autoklawowi
  autoklawowi
  autoklawowe
  autoklawowe
  D. autoklawowych
  autoklawowych
  autoklawowych
  autoklawowych
  C. autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowym
  autoklawowym
  B. autoklawowych
  autoklawowych
  autoklawowych
  autoklawowe
  N. autoklawowymi
  autoklawowymi
  autoklawowymi
  autoklawowymi
  Ms. autoklawowych
  autoklawowych
  autoklawowych
  autoklawowych
  W. autoklawowi
  autoklawowi
  autoklawowe
  autoklawowe
CHRONOLOGIZACJA:
1923, Annales Societatis Chimicae Polonorum, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022