łatwopalny

 • taki, który w określonych warunkach daje się łatwo zapalić
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  temperatura i ogień

 • hiperonimy:  palny
  • łatwopalny gaz, materiał, płyn; łatwopalna ciecz, substancja; łatwopalne ściany, środki
  • łatwopalny i szkodliwy
  • wysoce łatwopalny
 • Do zapalania świec coraz częściej używano zapałek, które zostały opatentowane w 1826 r. i nazwane zapałkami Lucyfera, gdyż stosowany w nich biały fosfor był łatwopalny i trujący.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Kontrolerzy mogą paść trupem, gdy zobaczą kłęby instalacji elektrycznych na osiedlu zbudowanym 15 lat temu z użyciem łatwopalnych materiałów typu dykta.

  źródło: NKJP: Ewa Winnicka: Niepomagalni, Polityka, 2009-04-25

  Podpalacz wrzucił do środka kawałek szmaty polany czymś łatwopalnym.

  źródło: NKJP: Mirosław Koźmin, Iwona Tandecka: Expressem, Super Express, 2006

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. łatwopalny
  łatwopalny
  łatwopalny
  łatwopalne
  łatwopalna
  D. łatwopalnego
  łatwopalnego
  łatwopalnego
  łatwopalnego
  łatwopalnej
  C. łatwopalnemu
  łatwopalnemu
  łatwopalnemu
  łatwopalnemu
  łatwopalnej
  B. łatwopalnego
  łatwopalnego
  łatwopalny
  łatwopalne
  łatwopalną
  N. łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalną
  Ms. łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnej
  W. łatwopalny
  łatwopalny
  łatwopalny
  łatwopalne
  łatwopalna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. łatwopalni
  łatwopalni
  łatwopalne
  łatwopalne
  D. łatwopalnych
  łatwopalnych
  łatwopalnych
  łatwopalnych
  C. łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnym
  łatwopalnym
  B. łatwopalnych
  łatwopalnych
  łatwopalnych
  łatwopalne
  N. łatwopalnymi
  łatwopalnymi
  łatwopalnymi
  łatwopalnymi
  Ms. łatwopalnych
  łatwopalnych
  łatwopalnych
  łatwopalnych
  W. łatwopalni
  łatwopalni
  łatwopalne
  łatwopalne
 • Zob. łatwy
  Zob. palić

CHRONOLOGIZACJA:
1808, Franciszek Ksawery Ryszkowski, Stan człowieka zdrowego naturalny. Podług pism sławnych nauką mężów, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022