łączliwość

 • jęz.  cecha elementu języka polegająca na tym, że może się on łączyć z innymi elementami
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • łączliwość wyrazów
 • „Polegam NA moich kolegach.” Pojawienie się przyimków Z, ZA, NA w powyższych przykładach - takich a nie innych - zależy od nadrzędnego czasownika. [...] Toteż poznając jakiś czasownik, musimy na równi z wiedzą o jego znaczeniu i morfologii opanować typ jego łączliwości z konotowanym dopełnieniem.

  źródło: NKJP: Alicja Nagórko: Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. łączliwość
  łączliwości
  D. łączliwości
  łączliwości
  C. łączliwości
  łączliwościom
  B. łączliwość
  łączliwości
  N. łączliwością
  łączliwościami
  Ms. łączliwości
  łączliwościach
  W. łączliwości
  łączliwości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1913, Przegląd Powszechny, t. 118, books.google.pl
Użyte w znaczeniu ogólnym, a nie specjalistycznym językoznawczym
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2022