antysocjalistycznie

 • w sposób świadczący o tym, że ktoś jest przeciwnikiem ideologii socjalizmu oraz opartego na niej systemu społeczno-politycznego i gospodarczego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

 • antonimy:  prosocjalistycznie
  • antysocjalistycznie brzmieć; nastawiony, zorientowany
 • Idea nacjonalizacji jest nadal bardzo popularna [...] i rezultat zmagania prawicowych, antysocjalistycznie nastawionych ideologów z nastrojami mas dążących do socjalizmu nie jest bynajmniej przesądzony.

  źródło: Nowe Drogi, 1956 (books.google.pl)

  Odebranie obywatelstwa zostało uzasadnione tym, że „wystąpił on w kapitalistycznym kraju z programem, który świadomie był ukształtowany antysocjalistycznie i skierowany celowo przeciwko NRD”.

  źródło: Jadwiga Sawicka, ‎Ewa Paczoska: Bardowie, 2001 (books.google.pl)

  Wypowiada się antysocjalistycznie. Ale to, wiecie, pisarz.

  źródło: O.N. Burba-Kochański: List do emigranta, 1970 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1890, Kraj, nr 50, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2022