CHRONOLOGIZACJA:
1929, M. Grzybowski, Alergja skory w kile, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2024