namorzynowy

 • bot.  związany z namorzynem
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  rośliny egzotyczne

 • synonimy:  mangrowy
  • roślinność namorzynowa; lasy, zarośla namorzynowe
 • Na wybrzeżu występuje roślinność namorzynowa, natomiast w pozostałej części kraju głównie lasy deszczowe.

  źródło: NKJP: Internet

  [...] znajdujemy się na rzece, która ze względu na bliskość oceanu jest słona i bogata w lasy namorzynowe i ostrygi.

  źródło: NKJP: Życie w Bandżulu, Gazeta Pomorska, 2010-01-15

  [...] ekolodzy twierdzą, iż huta aluminium [...] zniszczyła tysiące hektarów lasu tropikalnego i bagien namorzynowych.

  źródło: NKJP: Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1993-05-01

  Rozciągający się las [...] niewysokich roślinek zatopionych w płytkiej wodzie tworzy prześliczny widok [...]. Aura harmonii i ładu panująca w tej namorzynowej krainie sprawia, że człowiek łagodnieje [...].

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. namorzynowy
  namorzynowy
  namorzynowy
  namorzynowe
  namorzynowa
  D. namorzynowego
  namorzynowego
  namorzynowego
  namorzynowego
  namorzynowej
  C. namorzynowemu
  namorzynowemu
  namorzynowemu
  namorzynowemu
  namorzynowej
  B. namorzynowego
  namorzynowego
  namorzynowy
  namorzynowe
  namorzynową
  N. namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynową
  Ms. namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowej
  W. namorzynowy
  namorzynowy
  namorzynowy
  namorzynowe
  namorzynowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. namorzynowi
  namorzynowi
  namorzynowe
  namorzynowe
  D. namorzynowych
  namorzynowych
  namorzynowych
  namorzynowych
  C. namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowym
  namorzynowym
  B. namorzynowych
  namorzynowych
  namorzynowych
  namorzynowe
  N. namorzynowymi
  namorzynowymi
  namorzynowymi
  namorzynowymi
  Ms. namorzynowych
  namorzynowych
  namorzynowych
  namorzynowych
  W. namorzynowi
  namorzynowi
  namorzynowe
  namorzynowe
 • Zob. morze

CHRONOLOGIZACJA:
1924, Władysław Szafer, Z krainy lodowców, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2023