antyspołecznie

 • w sposób niezgodny z interesem społeczeństwa
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • antonimy:  prospołecznie
  • antyspołecznie nastawiony, ukierunkowany
 • [...] młodzi poszukują wsparcia i potwierdzenia własnych racji w grupie rówieśniczej [...]. Jest to prosty mechanizm społeczny spontanicznego tworzenia się grup ukierunkowanych w swych standardach i zachowaniach antyspołecznie.

  źródło: NKJP: Ewa Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, 2008

  [...] ustawa budżetowa [...] w coraz większym stopniu determinowana jest, obiektywnie biorąc, przez sprzeczne z konstytucją i umowami międzynarodowym skrajne doktryny liberalne, które posługują się kryteriami oceny bazującymi na prostym rachunku ekonomicznym i wulgarnie, bo antyspołecznie, pojmowanej efektywności ekonomicznej.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 22.07.1998

  [...] ludzie, którzy cierpią na te zaburzenia, mają symptomy takie jak kłamanie, oszukiwanie, okrucieństwo, zachowania przestępcze [...]. Wielu nie ujawnia zachowań kryminalnych, ale działają antyspołecznie w społecznie akceptowanych zawodach.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przysłówek

CHRONOLOGIZACJA:
1897, Ateneum, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2023