Arktyka

 • obszar Ziemi, otaczający jej biegun północny, obejmujący otaczające go morza oraz (włączane według różnych kryteriów) północne części Europy, Azji i Ameryki Północnej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  budowa Ziemi

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Arktyka
  Arktyki
  D. Arktyki
  Arktyk
  C. Arktyce
  Arktykom
  B. Arktykę
  Arktyki
  N. Arktyką
  Arktykami
  Ms. Arktyce
  Arktykach
  W. Arktyko
  Arktyki

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • przymiotnik:

  arktyczny

Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2023