A łyżka na to: niemożliwe

 • pot.  używane do wyrażenia opinii, że to, co zostało poprzednio powiedziane, jest nieprawdą
 • Występują różne sposoby zapisu, np. z przecinkiem, z wykrzyknikiem, bez żadnego znaku interpunkcyjnego.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • MZ [Ministerstwo Zdrowia - red. WSJP] przeprowadziło ankietę wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli studia w 2009 roku. [...] że 43 % ankietowanych stwierdziło, że dzięki odbytym studiom pomostowym otrzymało podwyżkę, a 41 % awansowało. A łyżka na to, niemożliwe!

  źródło: Internet: pielegniarki.info.pl

  Słyszałem też, że kiedyś [...] ktoś z BMW sprawdzał to u siebie w aucie i przez 300 tys. nie wymieniał oleju i ponoć silnik lepiej wyglądał i grał aniżeli przy wymianach co 20-30 tys. [...]
  A łyżka na to niemożliwe, proszę, ludzie, nie piszcie takich bajek [...]

  źródło: Internet: a3-club.net

 • typ frazy: fraza zdaniowa

 • Zaczerpnięte z reklamy margaryny, emitowanej w telewizji w latach 90. XX wieku.

Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2023