hipoksja

hypoksja

 • med.  stan, w którym dany narząd lub cały organizm nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu
  • hypoksja
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne

 • synonimy:  anoksja
  niedotlenienie
 • Zmiany ciśnienia cząsteczkowego tlenu, występujące na większych wzniesieniach nad poziomem morza, są podstawą rozwoju hipoksji, która powoduje zmiany czynnościowe w układach krążenia i oddychania [...].

  źródło: NKJP: Adam Mroczka: Biometeologia w turystyce, Nauki o turystyce część II, 2004

  Obecność hipoksji pociąga za sobą apatię, znużenie, pogorszenie precyzji ruchów i wreszcie możność pojawienia się błędów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 88. posiedzenia Senatu RP część 1.3, wersja robocza

  Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, łącząc się z hemoglobiną, powoduje zmniejszenie ilości transportowanego przez krew tlenu, co prowadzi do hypoksji [...].

  źródło: Internet: actum.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. hipoksja
  hipoksje
  D. hipoksji
  hipoksji
  neut
  hipoksyj
  char
  C. hipoksji
  hipoksjom
  B. hipoksję
  hipoksje
  N. hipoksją
  hipoksjami
  Ms. hipoksji
  hipoksjach
  W. hipoksjo
  hipoksje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. hypoxia

  gr. hipo- 'pod' + gr. oksýs 'ostry, kwaśny'

CHRONOLOGIZACJA:
1950, Nowotwory, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2023