oponować

 • wyrażać sprzeciw wobec jakichś działań lub czyichś sądów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  sprzeciwiać się
  antonimy:  godzić się
  zgadzać się
  • oponować wobec podwyżek
  • oponować przeciwko kandydaturze
  • oponować grzecznie, nieśmiało, uparcie, zdecydowanie
 • Również dlatego od początku lat sześćdziesiątych nabrała aktualności politycznej kwestia zmiany konkordatu. Watykan nigdy przeciw temu nie oponował, lecz jednocześnie nie był zainteresowany przyspieszeniem rokowań w tej trudnej sprawie.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  Niewątpliwie on też najchętniej poszedłby sobie, nieprzyzwyczajony do tego, by ktoś taki jak ja, przyjmowany w rozmównicy, oponował mu, i do tego krzykliwie, sarkastycznie.

  źródło: NKJP: Tadeusz Breza: Urząd, 1960

  - Słuchajcie, ja wcale nie chcę zmieniać uczesania - próbowałam oponować.
  - Nie ma pani wyjścia - roześmiał się.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Rosyjski kochanek, 1996

  Próbowałem oponować, że skoro urodziłem się w roku czterdziestym drugim i żyję, to i ja przeżyłem wojnę.

  źródło: NKJP: Antoni Kroh: Starorzecza, 2010

  Kiedy w sierpniu „Juma” wprowadziła nowe taryfy opłat za ciepło, spotkała się z dużym oporem wspólnot mieszkaniowych. Do dziś spośród sześciu, które oponowały wobec podwyżek, pięć zaakceptowało nowe ceny i podpisało umowy.

  źródło: NKJP: A. Melnicka: Priorytet - ciepłociąg, Tygodnik Ciechanowski, 2007-12-02

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. oponuję
  oponujemy
  2 os. oponujesz
  oponujecie
  3 os. oponuje
  oponują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. oponowałem
  +(e)m oponował
  oponowałam
  +(e)m oponowała
  oponowałom
  +(e)m oponowało
  oponowaliśmy
  +(e)śmy oponowali
  oponowałyśmy
  +(e)śmy oponowały
  2 os. oponowałeś
  +(e)ś oponował
  oponowałaś
  +(e)ś oponowała
  oponowałoś
  +(e)ś oponowało
  oponowaliście
  +(e)ście oponowali
  oponowałyście
  +(e)ście oponowały
  3 os. oponował
  oponowała
  oponowało
  oponowali
  oponowały

  bezosobnik: oponowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę oponował
  będę oponować
  będę oponowała
  będę oponować
  będę oponowało
  będę oponować
  będziemy oponowali
  będziemy oponować
  będziemy oponowały
  będziemy oponować
  2 os. będziesz oponował
  będziesz oponować
  będziesz oponowała
  będziesz oponować
  będziesz oponowało
  będziesz oponować
  będziecie oponowali
  będziecie oponować
  będziecie oponowały
  będziecie oponować
  3 os. będzie oponował
  będzie oponować
  będzie oponowała
  będzie oponować
  będzie oponowało
  będzie oponować
  będą oponowali
  będą oponować
  będą oponowały
  będą oponować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. oponujmy
  2 os. oponuj
  oponujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. oponowałbym
  bym oponował
  oponowałabym
  bym oponowała
  oponowałobym
  bym oponowało
  oponowalibyśmy
  byśmy oponowali
  oponowałybyśmy
  byśmy oponowały
  2 os. oponowałbyś
  byś oponował
  oponowałabyś
  byś oponowała
  oponowałobyś
  byś oponowało
  oponowalibyście
  byście oponowali
  oponowałybyście
  byście oponowały
  3 os. oponowałby
  by oponował
  oponowałaby
  by oponowała
  oponowałoby
  by oponowało
  oponowaliby
  by oponowali
  oponowałyby
  by oponowały

  bezosobnik: oponowano by

  bezokolicznik: oponować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: oponując

  gerundium: oponowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: oponujący

  odpowiednik aspektowy: zaoponować

 • bez ograniczeń + oponować +
  przeciw/przeciwko CZEMU/KOMU | wobec CZEGO/KOGO
  bez ograniczeń + oponować +
  CZEMU/KOMU
  bez ograniczeń + oponować +
  MOWA WPROST
  bez ograniczeń + oponować +
  że ZDANIE
 • niem. opponieren

  z łac. oppono

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVI w., SPXVI
W połączeniu z zaimkiem zwrotnym  się 
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2023