orzecznikowy

 • jęz.  związany z orzecznikiem - częścią złożonego orzeczenia imiennego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • forma, funkcja, pozycja orzecznikowa; zdanie orzecznikowe
 • [...] zdania orzecznikowe mogą reprezentować typ przymiotnikowy lub rzeczownikowy [...].

  źródło: NKJP: Alicja Nagórko: Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

  Na przykładzie analizy użyć przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych pokazano przewagę form odmiany złożonej i jednocześnie wykorzystanie odmiany prostej w pozycji orzecznikowej dla celów stylistycznych (zdystansowanie języka królewskich listów do żywej polszczyzny).

  źródło: Internet: isybislaw.ispan.waw.pl

  Proszę tylko o odpowiedź, które zdanie jest orzecznikowe, które przydawkowe, a które podmiotowe.

  źródło: Internet: zapytaj.onet.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. orzecznikowy
  orzecznikowy
  orzecznikowy
  orzecznikowe
  orzecznikowa
  D. orzecznikowego
  orzecznikowego
  orzecznikowego
  orzecznikowego
  orzecznikowej
  C. orzecznikowemu
  orzecznikowemu
  orzecznikowemu
  orzecznikowemu
  orzecznikowej
  B. orzecznikowego
  orzecznikowego
  orzecznikowy
  orzecznikowe
  orzecznikową
  N. orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikową
  Ms. orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowej
  W. orzecznikowy
  orzecznikowy
  orzecznikowy
  orzecznikowe
  orzecznikowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. orzecznikowi
  orzecznikowi
  orzecznikowe
  orzecznikowe
  D. orzecznikowych
  orzecznikowych
  orzecznikowych
  orzecznikowych
  C. orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowym
  orzecznikowym
  B. orzecznikowych
  orzecznikowych
  orzecznikowych
  orzecznikowe
  N. orzecznikowymi
  orzecznikowymi
  orzecznikowymi
  orzecznikowymi
  Ms. orzecznikowych
  orzecznikowych
  orzecznikowych
  orzecznikowych
  W. orzecznikowi
  orzecznikowi
  orzecznikowe
  orzecznikowe
 • Zob. rzec

CHRONOLOGIZACJA:
1861, Dobromysł Eugeniusz Łada Łazowski, Gramatyka języka polskiego oparta na historycznym jego rozwoju, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2023