nasłoneczniać się

 • w wyniku wystawienia na działanie światła słonecznego czerpać energię lub nabierać innych określonych właściwości
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  kolory i światło


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Niebo i wszechświat

  słońce i księżyc, pory dnia

 • Pomyślałam, że odpocznę na urlopie, odstresuję się od pracy, będę dużo jeździć na rowerze, nasłoneczniać się.

  źródło: Internet: netkobiety.pl

  Idealny dom powinien być [...] ustawiony w taki sposób, aby zimą nasłoneczniał się pod niewielkim kątem.

  źródło: Internet: cdesign.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nasłoneczniam się
  nasłoneczniamy się
  2 os. nasłoneczniasz się
  nasłoneczniacie się
  3 os. nasłonecznia się
  nasłoneczniają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nasłoneczniałem się
  +(e)m się nasłoneczniał
  nasłoneczniałam się
  +(e)m się nasłoneczniała
  nasłoneczniałom się
  +(e)m się nasłoneczniało
  nasłonecznialiśmy się
  +(e)śmy się nasłoneczniali
  nasłoneczniałyśmy się
  +(e)śmy się nasłoneczniały
  2 os. nasłoneczniałeś się
  +(e)ś się nasłoneczniał
  nasłoneczniałaś się
  +(e)ś się nasłoneczniała
  nasłoneczniałoś się
  +(e)ś się nasłoneczniało
  nasłonecznialiście się
  +(e)ście się nasłoneczniali
  nasłoneczniałyście się
  +(e)ście się nasłoneczniały
  3 os. nasłoneczniał się
  nasłoneczniała się
  nasłoneczniało się
  nasłoneczniali się
  nasłoneczniały się

  bezosobnik: nasłoneczniano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się nasłoneczniał
  będę się nasłoneczniać
  będę się nasłoneczniała
  będę się nasłoneczniać
  będę się nasłoneczniało
  będę się nasłoneczniać
  będziemy się nasłoneczniali
  będziemy się nasłoneczniać
  będziemy się nasłoneczniały
  będziemy się nasłoneczniać
  2 os. będziesz się nasłoneczniał
  będziesz się nasłoneczniać
  będziesz się nasłoneczniała
  będziesz się nasłoneczniać
  będziesz się nasłoneczniało
  będziesz się nasłoneczniać
  będziecie się nasłoneczniali
  będziecie się nasłoneczniać
  będziecie się nasłoneczniały
  będziecie się nasłoneczniać
  3 os. będzie się nasłoneczniał
  będzie się nasłoneczniać
  będzie się nasłoneczniała
  będzie się nasłoneczniać
  będzie się nasłoneczniało
  będzie się nasłoneczniać
  będą się nasłoneczniali
  będą się nasłoneczniać
  będą się nasłoneczniały
  będą się nasłoneczniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nasłoneczniajmy się
  2 os. nasłoneczniaj się
  nasłoneczniajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nasłoneczniałbym się
  bym się nasłoneczniał
  nasłoneczniałabym się
  bym się nasłoneczniała
  nasłoneczniałobym się
  bym się nasłoneczniało
  nasłonecznialibyśmy się
  byśmy się nasłoneczniali
  nasłoneczniałybyśmy się
  byśmy się nasłoneczniały
  2 os. nasłoneczniałbyś się
  byś się nasłoneczniał
  nasłoneczniałabyś się
  byś się nasłoneczniała
  nasłoneczniałobyś się
  byś się nasłoneczniało
  nasłonecznialibyście się
  byście się nasłoneczniali
  nasłoneczniałybyście się
  byście się nasłoneczniały
  3 os. nasłoneczniałby się
  by się nasłoneczniał
  nasłoneczniałaby się
  by się nasłoneczniała
  nasłoneczniałoby się
  by się nasłoneczniało
  nasłonecznialiby się
  by się nasłoneczniali
  nasłoneczniałyby się
  by się nasłoneczniały

  bezosobnik: nasłoneczniano by się

  bezokolicznik: nasłoneczniać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: nasłoneczniając się

  gerundium: nasłonecznianie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nasłoneczniający się

  odpowiednik aspektowy: nasłonecznić się

 • Zob. słońce

CHRONOLOGIZACJA:
1933, Na Szerokim Świecie, nr 28, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2023