poliniować

 • narysować linie proste w określonych, zwykle równych, odległościach
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  rodzaje pracy

 • hiperonimy:  narysować
  • poliniować arkusz, kartkę, papier
 • Zapisywanie spóźnień skończyło się w roku 1976, mimo że ktoś cierpliwie poliniował jeszcze następnych 20 kart dziennika.

  źródło: NKJP: Leszek K. Talko: Ja, bajarz z Dworca Centralnego, Gazeta Wyborcza, 1994-11-18

  Poszczególne karty, połączone potem w zwój, co robiono wówczas z dokumentami szczególnej wagi, poliniowane są rylcem, dokładnie co 8 milimetrów.

  źródło: NKJP: Marek Bartosik: Nasz pierwszy święty Szczepanów, Gazeta Krakowska 2003-05-09

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. poliniuję
  poliniujemy
  2 os. poliniujesz
  poliniujecie
  3 os. poliniuje
  poliniują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. poliniowałem
  +(e)m poliniował
  poliniowałam
  +(e)m poliniowała
  poliniowałom
  +(e)m poliniowało
  poliniowaliśmy
  +(e)śmy poliniowali
  poliniowałyśmy
  +(e)śmy poliniowały
  2 os. poliniowałeś
  +(e)ś poliniował
  poliniowałaś
  +(e)ś poliniowała
  poliniowałoś
  +(e)ś poliniowało
  poliniowaliście
  +(e)ście poliniowali
  poliniowałyście
  +(e)ście poliniowały
  3 os. poliniował
  poliniowała
  poliniowało
  poliniowali
  poliniowały

  bezosobnik: poliniowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. poliniujmy
  2 os. poliniuj
  poliniujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. poliniowałbym
  bym poliniował
  poliniowałabym
  bym poliniowała
  poliniowałobym
  bym poliniowało
  poliniowalibyśmy
  byśmy poliniowali
  poliniowałybyśmy
  byśmy poliniowały
  2 os. poliniowałbyś
  byś poliniował
  poliniowałabyś
  byś poliniowała
  poliniowałobyś
  byś poliniowało
  poliniowalibyście
  byście poliniowali
  poliniowałybyście
  byście poliniowały
  3 os. poliniowałby
  by poliniował
  poliniowałaby
  by poliniowała
  poliniowałoby
  by poliniowało
  poliniowaliby
  by poliniowali
  poliniowałyby
  by poliniowały

  bezosobnik: poliniowano by

  bezokolicznik: poliniować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: poliniowawszy

  gerundium: poliniowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: poliniowany

  odpowiednik aspektowy: liniować

 • bez ograniczeń + poliniować +
  CO + (CZYM)
 • Zob. linia

CHRONOLOGIZACJA:
1808, Ogólna ordynacya hypoteczna dla państw pruskich, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2023