wyraz

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. w języku

 • 1.

  podstawowa jednostka języka, mająca określoną formę i przypisane sobie znaczenie, w piśmie oddzielona odstępem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  • angielskie, greckie; brzydkie, obce wyrazy; wyraz podstawowy; wyrazy bliskoznaczne, pochodne
  • wyrazy i wyrażenia, wyrazy i zdania
  • zamiana, zmiana; forma, pochodzenie, znaczenie wyrazu; pisownia, rodzina, słownik, szyk wyrazów
  • użycie wyrazów
  • dodać, dopisać, skreślić, wykreślić, zastąpić wyraz
  • zastąpić / zastępować wyrazami
  • dodać, dopisać coś po wyrazie
 • Innego zdania był Gloger, pisząc: Żaden wyraz w języku polskim nie ma tylu znaczeń różnorodnych, ile baba i babka.

  źródło: NKJP: Wielkanocne baby, Dziennik Polski - Pejzaż, 2003-04-04

  W kwestii określenia miejsca akcentu w wyrazie Lehr-Spławiński uważa, że nie można się tutaj opierać bezkrytycznie na znakach akcentowych stawianych przez zapisywaczy.

  źródło: NKJP: Kazimierz Polański: Jeszcze o prozodii połabskiej, prasa, 2008

  Łacińskie i greckie wyrazy i zdania wybijały się ponad ten szum, niby głosy pasterzy nad beczącym stadem owiec.

  źródło: NKJP: Halina Rudnicka: Uczniowie Spartakusa, 1996

  W wymienionym artykule autor omówił wyrazy pospolite oraz odnazwiskowe i odimienne nazwy budynków na -ówka, z nazw miejscowych wspomniał tylko o kilku (Gubałówka, Hebdówka, Komarówka, Starówka).

  źródło: NKJP: Marian Kucała: Nazwy części wsi w Beskidzie Myślenickim, prasa, 2008

  Nikt z uczestników nie napisał całego dyktanda bezbłędnie, najwięcej trudności sprawiła im pisownia wyrazów obcego pochodzenia.

  źródło: NKJP: I. Koba: Pokłonili się mowie ojczystej, Tygodnik Ciechanowski - Pułtusk, 2007-01-10

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. wyraz
  wyrazy
  D. wyrazu
  wyrazów
  C. wyrazowi
  wyrazom
  B. wyraz
  wyrazy
  N. wyrazem
  wyrazami
  Ms. wyrazie
  wyrazach
  W. wyrazie
  wyrazy

 • Od: przedrostkowego czasownika wyrazić w sekundarnym znaczeniu 'oddać słowami, wypowiedzieć, wysłowić'; zob. razić