homilia

 • przemowa objaśniająca czytane wcześniej fragmenty z Pisma Świętego, wygłaszana przez duchownego do wiernych w czasie mszy
 • Używane również często w znaczeniu 'kazanie wygłaszane przez dostojnika kościelnego'.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  sakramenty i obrzędy religijne

 • hiperonimy:  przemowa
  • krótka, piękna; przygotowana; maryjna, niedzielna, okolicznościowa, papieska, patriotyczna homilia; homilia wielkopiątkowa
  • homilia jakiegoś biskupa,jakiegoś kardynała, jakiegoś księdza; Jana Pawła II, Ojca Świętego, papieża
  • homilia dla wiernych
  • homilia na jakiś temat; na Narodzenie NMP, na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
  • homilia na Błoniach, na placu Zwycięstwa; homilia o Miłosierdziu Bożym, o miłości do Stwórcy, o misji Kościoła; w jakiejś kaplicy, w jakiejś katedrze, w jakimś kościele; homilia w jakimś języku; homilia z jakiejś okazji
  • homilia i kanonizacja; homilie i kazania, homilie i przemówienia
  • fragment, słowa, tekst, zakończenie; w czasie homilii
  • msza bez homilii; komentarz do homilii; cytat z homilii
  • msza (święta) z homilią
  • słuchać homilii
  • głosić, odczytać, wygłosić / wygłaszać; przerwać / przerywać, rozpocząć, zakończyć homilię
  • nawiązać do homilii
  • mówić o czymś, podkreślić coś, powiedzieć coś, przypomnieć o czymś w homilii
  • w trakcie homilii
 • Dziś, jak w każdą środę popielcową, Ojciec Święty będzie uczestniczył w liturgii słowa oraz wygłosi homilię w Bazylice Świętej Sabiny.

  źródło: NKJP: Szczęście w dawaniu, Dziennik Polski - Kraj, 2003-03-05

  W każdą niedzielę po mszy, często uroczystej i połączonej z homilią, papież, zgodnie z obyczajem wprowadzonym przez Piusa XII, ukazuje się w południe w wychodzącym na plac św. Piotra oknie swej prywatnej biblioteki [...].

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Watykan bez tajemnic, 1997

  W trakcie homilii biskup Nycz nawiązał do motta pielgrzymki Ojca Świętego „Bóg jest miłością”.

  źródło: NKJP:(PAP): W intencji Jana Pawła II, Dziennik Polski - Kraj, 1999-06-21 -

  Na zakończenie homilii Jan Paweł II wezwał wszystkich wierzących, a w szczególności wyznawców trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, do odrzucenia z całą „mocą i stanowczością” wszelkiej przemocy.

  źródło: NKJP: (PAP): Zło nie może zwyciężyć, Dziennik Polski - Świat, 2002-01-02

  Proces [...] był wystąpieniem publicystycznym w materiach polityczno-religijnych, Kazania [...] - w zasadzie homiliami, czyli kazaniami objaśniającymi teksty biblijne (perykopy) wyznaczone do czytania na określony dzień roku kościelnego.

  źródło: NKJP: Jerzy Ziomek: Renesans, 1973

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. homilia
  homilie
  D. homilii
  homilii
  neut
  homilij
  char
  C. homilii
  homiliom
  B. homilię
  homilie
  N. homilią
  homiliami
  Ms. homilii
  homiliach
  W. homilio
  homilie

 • łac. homīlia

  z gr. homilía 'rozmowa, dyskurs'

CHRONOLOGIZACJA:
SStp: omelija
SPXVI: homelija, homilija
SJPXVII
SL
SWil: homilja
SJPWar: homilja
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2011