opłata planistyczna

renta planistyczna

 • urzęd.  jednorazowa opłata uiszczana na rzecz gminy przez właściciela zbywanej nieruchomości, jeśli jej wartość wzrosła w wyniku przygotowanych planów zagospodarowania przestrzeni
  • renta planistyczna
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  podatki, opłaty, świadczenia pieniężne

 • Czy naliczoną w drodze decyzji jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można odroczyć lub rozłożyć na raty?

  źródło: NKJP: Opłata planistyczna na raty?, Serwis Administracyjno-Samorządowy, 2010

  Rada Gminy przyjęła 20-procentową opłatę planistyczną za wzrost wartości nieruchomości [...].

  źródło: NKJP: (EKT): Wielka - nie tylko z nazwy, Dziennik Polski, 2005-08-03

  Żeby pokazać dobrą wolę, za sąsiadki zapłacił u notariusza i wziął na siebie opłaty planistyczne, które trzeba będzie zapłacić gminie.

  źródło: NKJP: Adrian Domański: Mieszkają u siebie, Polska Głos Wielkopolski, 2008-07-13

  Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów gmina może naliczyć rentę planistyczną w wysokości od 0% do 30% od wzrostu wartości nieruchomości.

  źródło: NKJP: Elżbieta Żak: Legionowo. Ceny ziemi w mieście i okolicach, Mazowieckie To i Owo, 2007-03-06

  Konto gminy Zielonki zostało powiększone o 330 tys. zł. Pieniądze w dużej mierze pochodzą z rent planistycznych oraz opłat za czynności cywilnoprawne [...].

  źródło: NKJP: (CIR): Więcej pieniędzy w kasie, Gazeta Krakowska, 2006-09-29

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: opłata, planistyczna
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2024