nierychliwie

 • książk.  tak, że dany proces lub dana czynność trwa dłużej niż zwykle i osiąga swój wynik w dłuższym czasie
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • synonimy:  powoli
 • Rozstrzygnięcia są w rękach nierychliwie działających sądów [...].

  źródło: NKJP: Zaolzie bez garnuszka, Dziennik Polski, 2001-09-01

  A sprawy toczyły się dalej, choć nierychliwie...

  źródło: NKJP: Sławomir Dąblewski: Utopić agenta, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2005-12-27

  Mieszkańcy sołectwa Szreniawa po każdym większym deszczu mają kłopoty z nadmiarem wody, która nierychliwie spływa z ich pól i łąk.

  źródło: NKJP: Włączyli się do pomocy, Dziennik Polski, 2001-08-04

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. rychły

CHRONOLOGIZACJA:
1904, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2024