foton

 • fiz.  najmniejsza cząstka promieniowania elektromagnetycznego
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

 • hiperonimy:  cząstka
  • bliźniaczy, pojedynczy; wirtualny foton; kosmologiczne, monoenergetyczne, niskoenergetyczne; różnobarwne fotony; fotony wtórne
  • fotony światła, ultrafioletu
  • foton z widma potęgowego; fotony z rozpadu czegoś
  • fotony z elektronami; z selektronami
  • foton o długości fali iluś metrów, o energii iluś TeV; fotony w przedziale energii iluś TeV; w zakresie energii iluś TeV
  • foton i elektron, foton i neutrino; fotony i gluony, fotony i kwanty; foton lub bozon; pozytony i fotony
  • absorpcja, emisja, konwersja, polaryzacja; energia, masa fotonu; chmura, bryza, generacja, strumień, widmo, źródło fotonów
  • foton dociera, przechodzi; fotony biegną, błyszczą, zderzają się
  • absorbować, spajać, splatać, wysyłać, zmierzyć fotony; wykrycie fotonu; powstawanie, przeniesienie fotonów
  • oświetlić fotonem; leczenie fotonami
  • pochodzić od fotonów
 • Tuż za nim umieszczamy fotodetektor - przyrząd zdolny zarejestrować nawet pojedynczy foton. Załóżmy teraz, że nasz fotodetektor zasygnalizował wykrycie fotonu.

  źródło: NKJP: Wojciech Starzyński: Natura nie zabrania teleportacji, Magazyn nr 26 dodatek do Gazety Wyborczej nr 148, 1998-06-26

  Inność Wszechświata potwierdzają także obserwacje prowadzone w podczerwieni, zakresie promieniowania, którego fotony niosą mniej energii niż fotony światła widzialnego.

  źródło: NKJP: Jarosław Włodarczyk: Wędrówki niebieskie czyli Wszechświat nie tylko dla poetów, 1999

  Fakt, że dzisiaj [...] możemy zmierzyć fotony (kwanty światła), które ostatni raz oddziaływały z materią 10 sekund po narodzinach wszechświata, jest naprawdę imponujący.

  źródło: NKJP: Transatlantyk „Nauka”, Dziennik Polska, 2000-01-03

  Rozproszenie takie możemy traktować jak sprężyste zderzenie dwu kulek: fotonu i elektronu o określonych pędach [...].

  źródło: NKJP: Adam Strzałkowski: O siłach rządzących światem : rzecz o podstawowych oddziaływaniach – grawitacyjnych, elektromagnetycznych, silnych i słabych, 1996

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. foton
  fotony
  D. fotonu
  fotonów
  C. fotonowi
  fotonom
  B. foton
  fotony
  N. fotonem
  fotonami
  Ms. fotonie
  fotonach
  W. fotonie
  fotony
 • ang. photon

  z gr. phōs, phōtós 'światło'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2010