biorolniczy

 • związany z biorolnictwem
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • hiperonimy:  rolniczy
  • biorolnicze gospodarstwa, metody
 • Zadania do realizacji: włączanie i propagowanie szkoleń z zakresu rolnictwa ekologicznego [...], włączenie rolników, stosujących biorolnicze metody upraw, do systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych w oparciu o kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

  źródło: Internet: lukowica.pl

  Pierwotną ideą firmy [...] jest, nadal stosowana, zasada wykonywania wszystkich czynności przy otrzymywaniu produktu ekologicznego bezpośrednio w gospodarstwach biorolniczych.

  źródło: Internet: organicmarket.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. biorolniczy
  biorolniczy
  biorolniczy
  biorolnicze
  biorolnicza
  D. biorolniczego
  biorolniczego
  biorolniczego
  biorolniczego
  biorolniczej
  C. biorolniczemu
  biorolniczemu
  biorolniczemu
  biorolniczemu
  biorolniczej
  B. biorolniczego
  biorolniczego
  biorolniczy
  biorolnicze
  biorolniczą
  N. biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczą
  Ms. biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczej
  W. biorolniczy
  biorolniczy
  biorolniczy
  biorolnicze
  biorolnicza
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. biorolniczy
  biorolniczy
  biorolnicze
  biorolnicze
  D. biorolniczych
  biorolniczych
  biorolniczych
  biorolniczych
  C. biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczym
  biorolniczym
  B. biorolniczych
  biorolniczych
  biorolniczych
  biorolnicze
  N. biorolniczymi
  biorolniczymi
  biorolniczymi
  biorolniczymi
  Ms. biorolniczych
  biorolniczych
  biorolniczych
  biorolniczych
  W. biorolniczy
  biorolniczy
  biorolnicze
  biorolnicze
 • Rz + biorolniczy + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • Od: bio- (z gr. bíos 'życie') i rolniczy (zob. rola 1).

CHRONOLOGIZACJA:
2013, organicmarket.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2024