adwerbialny

 • jęz.  przysłówkowy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  przysłówkowy
 • Warto wspomnieć, że człon adwerbialny plasuje się zwykle przed formą przymiotnikową, tj. w układzie typu ciężko pracujący (reżyser) [...]

  źródło: Małgorzata Gębka-Wolak: Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, 2000 (repozytorium.umk.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. adwerbialny
  adwerbialny
  adwerbialny
  adwerbialne
  adwerbialna
  D. adwerbialnego
  adwerbialnego
  adwerbialnego
  adwerbialnego
  adwerbialnej
  C. adwerbialnemu
  adwerbialnemu
  adwerbialnemu
  adwerbialnemu
  adwerbialnej
  B. adwerbialnego
  adwerbialnego
  adwerbialny
  adwerbialne
  adwerbialną
  N. adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialną
  Ms. adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnej
  W. adwerbialny
  adwerbialny
  adwerbialny
  adwerbialne
  adwerbialna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. adwerbialni
  adwerbialni
  adwerbialne
  adwerbialne
  D. adwerbialnych
  adwerbialnych
  adwerbialnych
  adwerbialnych
  C. adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnym
  adwerbialnym
  B. adwerbialnych
  adwerbialnych
  adwerbialnych
  adwerbialne
  N. adwerbialnymi
  adwerbialnymi
  adwerbialnymi
  adwerbialnymi
  Ms. adwerbialnych
  adwerbialnych
  adwerbialnych
  adwerbialnych
  W. adwerbialni
  adwerbialni
  adwerbialne
  adwerbialne
 • łac. adverbialis

 • Zob. też:

  adwerbalny

CHRONOLOGIZACJA:
1807, Jan Wincenty Bandtkie, Nowy słownik kieszonkowy francuzko-polsko-niemiecki, t. 2, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2024