archeolog

 • badacz będący specjalistą w dziedzinie archeologii
 • Jeżeli wyrazu archeolog używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp, a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. archeolog przyszła., spotkanie ze znaną archeolog, Marią Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie ze znanym archeologiem, Marią Kowalską.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • dzielny, wybitny, znakomity; znany; młody, współczesny; angielski, niemiecki, polski...; ciechanowski, krakowski, tarnowski...; zagraniczny archeolog
  • archeolog Eligiusz Dworaczyński, Dariusz Rozmus, Emil Zaitz...; amator
  • archeolog z jakiegoś muzeum, z jakiegoś uniwersytetu
  • archeolog i etnograf, archeolog i poszukiwacz; archeolodzy i antropolodzy, archeolodzy i badacze, archeolodzy i historycy, archeolodzy i konserwatorzy; architekci i archeolodzy
  • nadzór archeologa; ekipa, grupa, zespół; badania, odkrycia, prace, wykopaliska, znalezisko archeologów
  • współpraca z archeologami
  • archeolodzy badają coś; prowadzą badania, wykopaliska; natrafili na coś, odkopali coś, odkryli coś, odnaleźli coś, odsłonili coś, wykopali coś, znaleźli coś
  • przebadany, zbadany; odkryty, odnaleziony, wykopany, znaleziony przez archeologów
 • Angielski archeolog Carter odkrył grób w dokładnie takim samym stanie, w jakim go zamurowano przed trzema tysiącami lat, bezpośrednio po pogrzebie Tut-ench-Amona.

  źródło: NKJP: Marian Brandys: Śladami Stasia i Nel, 1993

  Archeolodzy zdołali odkopać ruiny miast kananejskich zdobytych według Biblii przez lud izraelski pod wodzą Jozuego.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1996

  Praca archeologa nie polega na wykopywaniu dawnych przedmiotów, ich zostawieniu i pójściu dalej.

  źródło: NKJP: Andrzej Nowak: Na tropie neolitu, Echo Dnia, 2006-07-07

  - Gdyby nie była pani pisarką, to kim?
  - Tylko archeologiem. Czytanie o wykopaliskach z przeszłości to moja wielka pasja.

  źródło: NKJP: O autorytetach, zagrożeniach..., Dziennik Polski, 2000-04-12

  Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące Medów i Persów odnajdujemy zapisane pismem klinowym na glinianych tabliczkach [...] odnalezionych przez archeologów w ruinach biblioteki władców asyryjskich.

  źródło: NKJP: Andrzej Sarwa: Rzeczy ostateczne człowieka i świata: eschatologia Zaratusztrianizmu, 2005

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. archeolog
  archeolodzy
  archeologowie
  ndepr
  archeologi
  depr
  D. archeologa
  archeologów
  C. archeologowi
  archeologom
  B. archeologa
  archeologów
  N. archeologiem
  archeologami
  Ms. archeologu
  archeologach
  W. archeologu
  archeolodzy
  archeologowie
  ndepr
  archeologi
  depr
 • Zob. archeologia

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2010