wizerunek

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. wygląd

 • 2.

  sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest odbierana
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

 • synonimy:  image
  • atrakcyjny, dobry, dotychczasowy, korzystny, nowy, odpowiedni, pozytywny, prawdziwy, swój, właściwy; negatywny, zły; medialny, publiczny, społeczny; zewnętrzny wizerunek
  • wizerunek armii, firmy, gminy, koalicji, kraju, miasta, państwa, partii, placówki, policji, Polski, premiera, prezydenta, przedsiębiorstwa, regionu, rządu, samorządu, Sejmu, spółki, Unii Europejskiej, urzędu
  • wizerunek i kondycja (finansowa)
  • budowa, ochrona, poprawa, promocja, zmiana wizerunku czegoś
  • wpływ na wizerunek; dbałość, troska o wizerunek
  • wizerunek na arenie międzynarodowej, na rynku, na świecie
  • wizerunek ucierpiał
  • budować, kształtować, poprawić/poprawiać, stworzyć, utrwalić, zmienić; psuć, zepsuć wizerunek; kreowanie, promowanie, tworzenie, ukształtowanie, wykorzystywanie wizerunku
  • rzutować, wpłynąć/wpływać; składać się na wizerunek; dbać, zadbać; chodzi o wizerunek; godzić w wizerunek
  • wizerunek na zewnątrz
 • Podstawę stanowiły oczywiście osiągnięcia sportowe, ale ważny był również nienaganny wizerunek osobisty oraz ujmująca powierzchowność. Przystojny, czysty, elegancki, miły, wesoły, rozmowny, otwarty...

  źródło: NKJP: Jego Powietrzność, Dziennik Polski - Magazyn, 2001-10-25

  Niewątpliwie pozytywny wizerunek firmy na rynku ułatwia zawieranie umów i pozyskiwanie nowych kontrahentów.

  źródło: NKJP: Nela Mrozek: Praca i Zdrowie: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 2007-03-02

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. wizerunek
  wizerunki
  D. wizerunku
  wizerunków
  C. wizerunkowi
  wizerunkom
  B. wizerunek
  wizerunki
  N. wizerunkiem
  wizerunkami
  Ms. wizerunku
  wizerunkach
  W. wizerunku
  wizerunki

 • d.-niem. Visierung