terroryzm

 • działalność ugrupowań pozapaństwowych przejawiająca się w aktach zbrojnych, prowadzona w celu wywarcia presji na społeczeństwa lub rządy
 • Ms. lp wymawiany: [terroryźmie] lub rzadziej [terroryzmie].

 • [terrorysm] lub [terroryzm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  przestępstwa

 • hiperonimy:  przestępczość
  • współczesny; jawny, ukryty; krwawy terroryzm; terroryzm polityczny; kryminalny; ideologiczny; religijny; medialny; międzynarodowy, państwowy; globalny, światowy
  • zjawisko; problem, sprawa; źródło; przyczyny; akt, przypadki; formy, przejawy, rodzaje; oblicze; fala, plaga; groźba; cel; ofiara; zarzut terroryzmu
  • ekspert, specjalista od terroryzmu; sprzeciw wobec terroryzmu
  • kampania przeciw terroryzmowi
  • odpowiedzialność za terroryzm
  • lęk, obawa, obrona, ochrona, strach przed terroryzmem; walka, wojna z terroryzmem
  • odpowiedzialny za terroryzm
  • terroryzm zagraża
  • sprzyjać terroryzmowi
  • przeciwdziałanie, zapobieganie terroryzmowi
  • stosować; potępiać, zlikwidować terroryzm; zarzucić komuś terroryzm
  • finansowanie; ściganie; zwalczanie terroryzmu
  • nazywać coś terroryzmem; zagrożenie terroryzmem
  • opowiadać się, zjednoczyć się przeciwko terroryzmowi
  • oskarżony, podejrzany o terroryzm; poszukiwany, skazany za terroryzm
  • bronić (się), uchronić (się), zabezpieczać (się) przed terroryzmem; walczyć z terroryzmem
  • klasyfikować, określić/określać, zakwalifikować coś jako terroryzm
 • [...] potrzeba dziś gotowości do bezwzględnej walki z międzynarodowym terroryzmem.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 18.09.2001

  W sytuacji zagrożenia terroryzmem wyobraźnię opanowuje strach przed Obcym, uprzejmą nieuwagę zastępuje podejrzliwość.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, 2002

  Celem nowelizacji jest [...] przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu przez rozbudowanie, doprecyzowanie i poprawienie istniejących przepisów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 28.08.2002

  Proszę pamiętać [...], że od pewnego czasu środki komunikacji zbiorowej i tak podlegają szczególnej ochronie ze względu na możliwość wystąpienia aktów terroryzmu.

  źródło: NKJP: Tomasz Konatkowski: Przystanek Śmierć, 2007

  Celem tych dokumentów jest nawiązanie dialogu z naszymi przyjaciółmi z innych krajów na temat 11 września i wpływu jaki ten dzień miał na nasze społeczeństwo, jak też przedstawienie naszego stanowiska, że zjawisko terroryzmu jest powszechne, a jego koszty ludzkie, społeczne, gospodarcze i polityczne są odczuwane przez cały świat.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. terroryzm
  terroryzmy
  D. terroryzmu
  terroryzmów
  C. terroryzmowi
  terroryzmom
  B. terroryzm
  terroryzmy
  N. terroryzmem
  terroryzmami
  Ms. terroryzmie
  terroryzmach
  W. terroryzmie
  terroryzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. terrorism

  fr. terrorisme

  niem. Terrorismus

  Od: terror

CHRONOLOGIZACJA:
SJPWar: teroryzm
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2011