modły

 • książk.  modlitwy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  sakramenty i obrzędy religijne

  • błagalne, dziękczynne; codzienne; wieczorne; długie; uroczyste; publiczne, wspólne, zbiorowe; żarliwe modły; modły ekumeniczne; wielkanocne, żałobne
  • modły kapłanów
  • modły do Allacha, do Boga, do Matki Bożej
  • modły o pokój, o zdrowie
  • modły przy grobie; mody w jakiejś intencji
  • modły i błagania
  • odmawiać, odprawiać, prowadzić; kierować, wznosić, zanosić modły (do Boga)
 • Nad grobami odprawione zostaną modły ekumeniczne przez rabina i księdza Tadeusza Bukowskiego.

  źródło: NKJP: Dwie wystawy, Dziennik Polski, 2003-06-12

  [...] Strapiona kobieta zanosiła błagalne modły do Jahwe, prosząc o syna i ślubując, że odda go w służbę świątyni [...] .

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

  Gdy w 1829 roku poważnie zachorował, w poznańskich kościołach zanoszono modły o zdrowie dla „doktora Marcina” jak go powszechnie nazywano.

  źródło: NKJP: Anna Plenzler: Doktor dla biednych, Polska Głos Wielkopolski, 2004-08-14

  W mieście odbywały się nabożeństwa i modły w intencji Ojczyzny i jej obrońców.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. modły
  D. modłów
  C. modłom
  B. modły
  N. modłami
  Ms. modłach
  W. modły

 • zach. psł. *modla 'oddawanie czci'

  Forma prasłowiańska od czasownika *modliti 'upraszać, prosić, błagać'; zob. modlić się

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XIV w., SStp
Pierwszy zapis w l.poj.; formy l.mn. poświadczone już od 2 poł. XIV w.
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2016