aby

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. trzeba zrobić, aby

 • 2.

  wprowadza zdanie podrzędne, w którym mowa jest o tym, osiągnięcia jakiego celu warunkiem jest to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym
 • wykładnik możliwości

 • (quasi)synonimy:  ażeby
  by
  żeby
 • Od dawna bliskie mi jest przekonanie, że trzeba
  być konserwatystą, aby móc być liberałem.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba: Po szkodzie? Przed szkodą?, 1997

  Trzeba cierpliwości, aby wśród setek, a może milionów ewentualnych połączeń wpaść na to, które przyczyni się do powstania zupełnie nie znanej dotąd jakości.

  źródło: NKJP: Krzystof Szmidt: Elementarz twórczego życia, 1997

  Aby dokładnie prognozować zachowanie się gruntu przy zawilgoceniu, badania należałoby przeprowadzać przy użyciu wody o składzie zbliżonym do wody gruntowej występującej na obszarze, na którym przeprowadza się badania.

  źródło: NKJP: Elżbieta Myślińska: Laboratoryjne badania gruntów, 1998

  Guernica przez nieprzygotowanych odbiorców była stawiana poza granicami sztuki, i musiała zostać wcześniej objaśniona, aby być zrozumiałą jako dzieło sztuki.

  źródło: NKJP: Michał Ostrowicki: Dzieło sztuki jako system, 1997

 • część mowy: włącznik

 • _: Zd.Nadrz., aby _: Zd.Podrz.
  Zd.Nadrz.: Cz. modalny
  Zd.Podrz.: Cz. bezok.
  aglutynacja: w zdaniach z Cz. cz. przesz.: obligatoryjna: abym, abyś, abyśmy, abyście
  korelat: fakultatywny: do tego, po to
  szyk: stały: antepozycja względem wprowadzanego zdania
 • Zob. a i by