humanistyczność

 • książk.  zespół cech charakterystycznych dla humanizmu - postawy intelektualnej i moralnej zakładającej, że najwyższą wartością jest człowiek
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • humanistyczność nauki, pedagogiki
  • dyskutować nad humanistycznością
 • Rzecz nie w tym, że byliśmy cywilizacyjnie zapóźnieni, ale w tym, że owa humanistyczność nasza była fałszywa, bo nie przenikała społeczeństwa, lecz sprowadzała się do indywidualnego i kastowego poloru i snobizmu.

  źródło: NKJP: Andrzej Mencwel: Wizjoner z Londynu, Gazeta Wyborcza, 1996-06-15

  [...] cały tom można traktować jako wkład do dyskusji nad humanistycznością pedagogiki współczesnej, której rocznik „Pedagogika Kultury” pragnie być aktywnym i stałym uczestnikiem.

  źródło: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny:

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. humanistyczność
  humanistyczności
  D. humanistyczności
  humanistyczności
  C. humanistyczności
  humanistycznościom
  B. humanistyczność
  humanistyczności
  N. humanistycznością
  humanistycznościami
  Ms. humanistyczności
  humanistycznościach
  W. humanistyczności
  humanistyczności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + humanistyczność +
  CZEGO
 • Od: humanistyczny

CHRONOLOGIZACJA:
1965, Kultura, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018