awangardowość

 • książk.  cecha czegoś nowatorskiego i niekonwencjonalnego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • synonimy:  nowatorstwo
  • awangardowość myśli, pomysłu, rozwiązania; muzyki, utworu
  • postępowość i awangardowość
 • Nawet utwory bardzo trudne w odbiorze, słabo zrozumiałe, przyjmowano dobrze dlatego, że ta trudność odbioru była w cenie. Teraz jest inaczej, awangardowość liczy się mniej.

  źródło: NKJP: Zawierzyć kulturze, Dziennik Polski, 2002-03-01

  Niezależność obnosiły kiedyś zespoły muzyczne, odmawiając współpracy z telewizją i wielkimi wytwórniami, nie mówiąc o rozmaitych listach popularności [...] Obecnie akcentuje się raczej alternatywność, czyli de facto awangardowość mierzoną niskim odbiorem.

  źródło: NKJP: Zdzisław Pietrasik: Nieznośny ciężar niezależności, Polityka, 2004-07-24

  Na płaszczyźnie artystycznej, w niepodległej Polsce po 1918 r., wolność utożsamiana była z awangardowością, a zarazem z modernistycznym etosem zgodności sztuki z samym medium [...].

  źródło: NKJP: Marek Bartelik: Modele wolności: Artystki łódzkiej grupy Jung Idysz, 1919-1921, Midrasz, 2006

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. awangardowość
  awangardowości
  D. awangardowości
  awangardowości
  C. awangardowości
  awangardowościom
  B. awangardowość
  awangardowości
  N. awangardowością
  awangardowościami
  Ms. awangardowości
  awangardowościach
  W. awangardowości
  awangardowości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + awangardowość +
  CZEGO
 • Od: awangarda

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2013