matka natura

matka ziemia

 • książk.  przyroda jako siły kształtujące człowieka i jego otoczenie
  • matka ziemia
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

 • Największych kłopotów przysporzyła miastu matka natura - wskutek ulewnych deszczów bardzo podniósł się poziom wód gruntowych na terenach Rumi.

  źródło: NKJP: Aleksandra Zdrojewska: Rumia rozwija się, Goniec Rumski, 2000-01-07

  Abisyńskie lwy są mniejsze od swych kontynentalnych braci. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą jest wspaniała, ogromna i niemal czarna grzywa. W ten sposób matka natura zadośćuczyniła za skromniejsze rozmiary.

  źródło: NKJP: Ignacy Karpowicz: Nowy kwiat cesarza (i Pszczoły), 2007

  [...] zgodził się bez zastrzeżeń Lepka, którego matka natura do tego stopnia pozbawiła słuchu muzycznego, że było mu obojętne, czy puszczają Bacha, czy techno.

  źródło: NKJP: Paweł Pollak: Kanalia, 2006

  Psychoanaliza dostrzega w uprawianiu ogrodnictwa w Anglii przejaw poczucia winy za gwałt zadany matce naturze przez pierwszą w świecie rewolucję przemysłową, której skutkiem było zniszczenie środowiska naturalnego.

  źródło: NKJP: Joanna Beckerman: Pocztówka z angielskiego ogrodu, Gazeta Wyborcza, 1998-09-25

  Żywili go dobrzy ludzie, matka ziemia owoców nie skąpiła, więc szedł, światu rad, jak ziemia rada jest słońcu, co ją ogrzewa.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Serpente w raju, 2001

  źródło:

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: matka, natura
  Zwykle lp

Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2013