ludobójstwo

 • masowy, zorganizowany mord mający na celu wyniszczenie określonej grupy narodowej, etnicznej lub religijnej
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  przestępstwa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  eksterminacja
  hiperonimy:  mord
  • masowe; wojenne; hitlerowskie, nazistowskie, sowieckie, stalinowskie; komunistyczne; niemieckie, ukraińskie; planowe, zaplanowane, zorganizowane; największe ludobójstwo
  • ludobójstwo Polaków, Żydów; bezbronnych; ludności (polskiej)
  • ludobójstwo na dużą/niespotykaną/szeroką/wielką skalę
  • ludobójstwo na elicie (polskiej), na oficerach, na jeńcach; na ludności cywilnej; na narodzie; na Cyganach, na Ormianach, na Palestyńczykach, na Polakach, na Serbach, na Żydach; na tle religijnym
  • ludobójstwo i czystki etniczne; ludobójstwo i terror/terroryzm; ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości; ludobójstwo i zbrodnie wojenne
  • masakra, zbrodnia; fakt, polityka; akcja, akt, formy, przykłady, przypadki; znamiona; groźba; miejsce, sprawcy, ofiary; ślady; sprawa, zarzut; temat; rocznica ludobójstwa
  • bezczynność, bezradność, bezsilność, bierność, obojętność; sprzeciw wobec ludobójstwa
  • proces o ludobójstwo; odpowiedzialność za ludobójstwo
  • informacje; pamięć, prawda; ustawa o ludobójstwie; udział w ludobójstwie
  • winny ludobójstwa
  • odpowiedzialny za ludobójstwo
  • dokonać ludobójstwa
  • popełnić; negować; usprawiedliwiać; potępiać ludobójstwo
  • nazwać coś ludobójstwem
  • oskarżać o ludobójstwo; obwiniać kogoś, odpowiadać za ludobójstwo; uznać coś za ludobójstwo
  • oskarżony, podejrzany o ludobójstwo; poszukiwany, ścigany; sądzony, skazany za
  • ludobójstwo
  • (nie) pamiętać o ludobójstwie
  • klasyfikować, określić coś jako ludobójstwo
 • Dla świata Auschwitz stał się rychło symbolem ludobójstwa.

  źródło: NKJP: None: Cena przekleństwa, Dziennik Polski, 1998-03-06

  W 86. rocznicę ludobójstwa Ormian dokonanego przez Turków - w ostatnią niedzielę kwietnia o godz. 16 w kościele św. Mikołaja w Krakowie [...] odprawiona zostanie w obrządku ormiańskokatolickim msza św.

  źródło: NKJP: (KRM): Pamięć rzezi i chrztu, Dziennik Polski, 2001-04-26

  Z tego miejsca rząd Polski raz jeszcze z całą stanowczością potępia akty ludobójstwa i innych ciężkich i masowych naruszeń praw człowieka, zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 29.04.1993

  Choć znane są nazwiska kilkuset osób winnych zbrodni ludobójstwa na polskich oficerach, to większość z nich nie żyje.

  źródło: NKJP: Paweł Wroński: 55 lat po zbrodni, Gazeta Wyborcza, 1995-04-04

  Za plecami uchodźców, na których utrzymanie organizacje międzynarodowe wydawały milion dolarów dziennie, chowali się ruandyjscy politycy i wojskowi odpowiedzialni za ludobójstwo i marzący o zbrojnym odwecie.

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Gehenna ruandyjskich uchodźców w Zairze, Gazeta Wyborcza, 1997-04-11

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ludobójstwo
  ludobójstwa
  D. ludobójstwa
  ludobójstw
  C. ludobójstwu
  ludobójstwom
  B. ludobójstwo
  ludobójstwa
  N. ludobójstwem
  ludobójstwami
  Ms. ludobójstwie
  ludobójstwach
  W. ludobójstwo
  ludobójstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + ludobójstwo +
  (KOGO)
  bez ograniczeń + ludobójstwo +
  (na KIM)
 • We współczesnym znaczeniu (od 1953) kalka niem. Völkermord (Bańk); zob. lud, bić

CHRONOLOGIZACJA:
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2014