schronisko dla nieletnich

 • miejsce, do którego wyrokiem sądu kierowane są osoby nieletnie, podejrzane o popełnienie czynu karalnego lub przestępstwa
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  więzienie i kara

  • schronisko dla nieletnich w Ignacewie, w Stawiszynie, w Chojnicach, ...
  • dyrektor, wychowanek schroniska dla nieletnich
   miejsce; pobyt w schronisku dla nieletnich
  • trafić do schroniska dla nieletnich
   pozostać, przebywać, zostać umieszczonym w schronisku dla nieletnich
 • One nie powinny tu być, bo życie tu to nie jest kara - mówi Ewka. „One” to Anka i Beata, 14-letnie zabójczynie. Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich, dokąd trafiły 14-latki z Wrocławia, Anka i Beata, w kilka dni po zamordowaniu koleżanki z klasy Agnieszki, leży na przedmieściach jednego z miast Górnego Śląska.

  źródło: NKJP: Katarzyna Lubiniecka: U nas za morderstwo szacunek się nie należy?, Gazeta Wyborcza, 1997-05-15

  W najbliższych dniach podpiszę przygotowane już ostatecznie rozporządzenie w sprawie organizacji zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ich rodzajów oraz zasad pobytu w nich nieletnich.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 20.03.1997

  Policjanci z V Komisariatu po kilku dniach rozpoznawania środowiska nieletnich z rejonu Podgórza zatrzymali osoby podejrzewane o ten napad. Młodsza z nich zaledwie od dwóch miesięcy przebywała poza schroniskiem dla nieletnich, gdzie trafiła za inne czyny karalne. Po zatrzymaniu wróciła więc tam ponownie.

  źródło: NKJP: Brutalne kobiety i dziewczyny, Dziennik Polski, 2004-02-17

  W razie gdy wykonanie orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym natrafiłoby na nie dające się usunąć przeszkody, sąd rodzinny stosuje nadzór kuratora, a w wyjątkowych wypadkach uznając, że ze względów wychowawczych jest to konieczne, może orzec umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich. Nieletni pozostaje w schronisku dla nieletnich do czasu umieszczenia go we właściwym zakładzie, jednakże pobyt w schronisku nie może wówczas przekroczyć 3 miesięcy.

  źródło: NKJP: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. z 1982r. Nr 35, poz. 228

  Bez względu na wiek mogą przejść na emeryturę: nauczyciele z 30-letnim okresem zatrudnienia - jeśli przez 20 lat pracowali w szkole, nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (z 25-letnim stażem - w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym).

  źródło: NKJP: Milena Kochanowska: Poznańska radzi, Gazeta Poznańska, 2006-04-15

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: schronisko
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2014