mass media

 • ogół środków, za pomocą których podawane są licznej rzeszy odbiorców różne informacje
 • Używane także w postaci skróconej: media.

 • [mas medja] lub [maz medja]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  • amerykańskie, brytyjskie, polskie...; zachodnie, lokalne; rodzime; publiczne mass media
  • wpływ; rola; pośrednictwo; przedstawiciele mass mediów
  • oddziaływanie mass mediów
 • Współcześnie coraz częściej organizacji imprez popularyzujących folklor śląski podejmują się mass media: Radio „Katowice”, Radio „TOP”, Telewizja Katowice, redakcje gazet śląskich [...].

  źródło: NKJP: Lech Szaraniec: Górny Śląsk, 1997

  Mass media informowały, że obezwładniony po kilku godzinach mężczyzna był pod wpływem narkotyków i nie wiedział, co robi (do dziś nie wiemy, czy to była prawda).

  źródło: NKJP: Anna Oleszkowicz: Bunt młodzieńczy, 2006

  Okazuje się, że odnotowywane były także kontakty z dziennikarzami. Z raportu wynika, że w prokuraturze nowotarskiej nie unikano kontaktów z mass mediami, o czym świadczy liczba 137 udzielonych informacji.

  źródło: NKJP: Opr. BZ: Przestępczość policzona, Tygodnik Podhalański, 1999

  Ostatnio w niemieckich mass mediach było dosyć dużo informacji dotyczących upadłości stoczni niemieckiej [...] w Bremie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.06.1996

  Policja, jak zwykle, była pod pręgierzem mass mediów, domagających się szybkiego ujęcia groźnego przestępcy. Prasa snuła domysły i nie zostawiała suchej nitki na stróżach prawa.

  źródło: NKJP: Dawid Jass: Z archiwum Scotland Yardu, Detektyw, 1999

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  p2, odmienny: media

 • ang.

Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2014