biegun wzrostu

 • ekon.  ośrodek prężnego rozwoju, zwykle gospodarczego, przyczyniający się do rozwoju całego regionu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  • nowy; regionalny; sektorowy biegun wzrostu
  • koncepcja biegunów wzrostu
  • tworzyć bieguny wzrostu
 • Jeśli sprzężenia kosztowe i popytowe dotyczą całego przemysłu, istnieje niebezpieczeństwo, że integracja będzie prowadzić do polaryzacji gospodarczej ugrupowania - powstania biegunów wzrostu przyciągających produkcję i inwestycje oraz cofających się stref peryferyjnych.

  źródło: NKJP: Małgorzata Czernielewska-Rutkowska: Metody ilościowe w badaniu regionalnej integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej: próba oceny, 2003

  A chodzi tu m.in. o włączenie się w międzynarodowy system komunikacyjny [...] jako jeden z priorytetów przemian polskiej przestrzeni. To po pierwsze. Po drugie, zaproponowanie równomiernego rozmieszczenia biegunów wzrostu, a więc wyznaczenie miast, które w pierwszej kolejności, poprzez różne instrumenty, wytypowane będą do konkurencji między sobą i konkurencji w europejskiej przestrzeni.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 16.03.1995

  Teoria ta zakłada, że biegun wzrostu (może nim być np. zakład lub zespół zakładów przemysłowych, miasto z rozwinięta infrastrukturą, czy „oś rozwoju” łącząca szereg biegunów) poprzez swe oddziaływanie na otaczający go region, zmienia jego strukturę i prowadzi do rozwoju.

  źródło: NKJP: Danuta Stawasz: Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, 2000

  [...] mamy do czynienia z przykładami regionów, które odnoszą sukces, jak: „Trzecia Italia”, Krzemowa Dolina, Badenia-Wittembergia. Pojawiają się nowe bieguny wzrostu, których rozkwitu nie można wytłumaczyć poprzez interpretację klasycznych teorii rozwoju lokalnego.

  źródło: NKJP: Edward Stawasz: Innowacje a mała firma, 1999

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: biegun
  Zwykle lm

Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2010