Bliższa koszula ciału

Bliższa ciału koszula

 • większą uwagę, zainteresowanie poświęcamy sprawom, które nas bezpośrednio dotyczą
 • Zwykle używane jako usprawiedliwienie i wyjaśnienie, dlaczego ktoś bardziej interesuje się pewnymi sprawami.

  • Bliższa ciału koszula
  • Bliższa ciału koszula niż sukmana
  • Koszula bliższa ciału
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  prawdy i wartości życiowe

 • Jeśli nastąpią jakiekolwiek cięcia w budżecie i stanę przed koniecznością wyboru, w pierwszej kolejności zadbam o interes Biblioteki. Koszula bliższa ciału.

  źródło: NKJP: Piotr Sommer: Gazeta Wyborcza, 1994-03-11

  Pan Henryk potwierdza, że spiker ma dwie natury. Z jednej strony musi zachować obiektywizm, a z drugiej w myśl powiedzenia „bliższa koszula ciału”, trudno było mu powstrzymać się przed kibicowaniem swojej drużynie.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski, 2001-12-14

  Obawiam się jednak, że wojewodowie [...] kierować się będą zasadą, że bliższa ciału koszula niż sukmana, i tylko wyjątkowo skierują pieniądze na pozacywilną służbę zdrowia.

  źródło: NKJP: Listy, Gazeta Wyborcza, 1994-01-29

  Bardzo się cieszymy, kiedy dochód budżetu państwa jest dobry i wysoki, ale... No cóż, bliższa ciału koszula. Mnie bardziej interesują dochody Funduszu Pracy, stąd świadomie nie zbywamy jego udziałów.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 63. posiedzenia Senatu RP część 1, wersja robocza, 4. kadencja

 • typ frazy: fraza zdaniowa

Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2010