ktoś zdjął z czyichś barków coś

 • ktoś zwolnił kogoś z jakichś uciążliwych obowiązków
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe

 • Jeśli sama myśl o odkurzaniu przyprawia cię o dreszcze, elektroniczni sprzątacze zdejmą z twoich barków ten ciężar.

  źródło: NKJP: Hubert Salik: Cztery kąty i ten piąty, prasa, 2005

  [...] za każdym z entuzjastycznych zwrotów, za każdym z rzekomych osiągnięć kryje się obraz niesamowitego wprost wysiłku i umęczenia nieszczęsnej „wyzwolonej” kobiety, która zrównała się z mężczyzną. Zrównała - ale mężczyzna nie urodzi za nią dziecka; zrównała - ale prowadzi dom; zrównała - ale nikt nie zdjął z jej barków starych, tradycyjnych niejako, obowiązków.

  źródło: NKJP: Teodor Krzysztof Toeplitz: Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

  Dzięki temu jesteśmy postrzegani wciąż jako jedna jeszcze partia, a nie jako wspólnota wiernych. Część odpowiedzialności za ten stan rzeczy spada na świeckich, którzy nie potrafią zdjąć z barków Kościoła tej jego „funkcji zastępczej” .

  źródło: NKJP: Maciej Łętowski: TO NIE KOŚCIÓŁ PRZEGRAŁ WYBORY, Gazeta Wyborcza, 1995-12-15

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, npch; odmienny: zdjąć

  odpowiednik aspektowy: ktoś zdejmuje z czyichś barków coś

Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2013