Biblia

 • zbiór ksiąg religijnych Starego i Nowego Testamentu uznawanych przez chrześcijan za święte
 • W odniesieniu do egzemplarzy lub przekładów Biblii zapisywane również małą literą.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • synonimy:  Pismo Święte
  • cała; nowa, stara; pierwsza; polska; otwarta; XIII-wieczna, XIV-wieczna, XVI-wieczna... Biblia; Biblia brzeska, Gdańska, Poznańska, Radziwiłłowska, Tyniecka; grecka; Biblia ilustrowana
  • Biblia Gutenberga, Latina, Leopolity, Królowej Zofii, Marcina Lutra, Mariana, Tysiąclecia, Wujka; Biblia Starego Testamentu
  • Biblia dla dzieci; Biblia z 1479 roku, z 1522 roku...
  • Biblia w języku polskim, w tłumaczeniu księdza Wujka, Lutra...; w obrazach; z Biblią w ręku
  • Biblia i Koran; mitologia i Biblia
  • autor; część, fragment, księgi, rozdział, tomy, wersety; karty, strony; język, słowa, tekst, treść; lektura, studium; interpretacja, znajomość; przekaz, przesłanie; duch, inspiracja; świat; czytelnicy, redaktorzy, tłumacz, znawca; egzemplarz; oryginał, przekład, reprint, tłumaczenie, wersja, wydania; na podstawie Biblii
  • ilustracje, komentarz do Biblii; cytat, fragment, kartka, rozdział, werset; motywy, sceny z Biblii
  • spotkanie z Biblią
  • z ręką na Biblii; nauka, wiedza o Biblii; wzmianki w Biblii
  • sprzeczny z Biblią
  • obecny w Biblii
  • Biblia leży; mówi, powiada
  • poświęcony Biblii
  • cytować; czytać, odczytywać, poczytać, przeczytać; interpretować, przetłumaczyć, studiować, tłumaczyć; mieć; otworzyć / otwierać, zamknąć Biblię;
  • posiadanie; rozumienie Biblii
  • inspirowany Biblią
  • odwoływać się do Biblii; wynikać z Biblii;
  • coś wyjęte, wzięty, zaczerpnięty, znany z Biblii;
  • odniesienia do Biblii
  • powoływać się, przysięgać na Biblię; sięgać po Biblię
  • związany z Biblią
  • opierać się na Biblii; mówić o Biblii; czytać, znajdować coś w Biblii;
  • oparty na Biblii; napisany, opisany, przedstawiony, wspomniany, wymieniony, zakorzeniony, zapisany, zawarty w Biblii
  • Biblia po angielsku; zgodnie z Biblią
 • Najbliższy naszym czasom, nowy polski przekład Biblii ukazał się w 1965 roku nakładem poznańskiej drukarni „Pallotinum”; po raz pierwszy w Polsce Biblia została przetłumaczona z języków oryginalnych: greckiego, hebrajskiego i aramejskiego. Nazwano ją Biblią Tysiąclecia.

  źródło: NKJP: Bestseller dwóch tysiącleci, Dziennik Polski - Kraj, 1998-12-21

  Biblia ukazująca dramat człowieka, który szuka Boga, uznana jest za jedno z najważniejszych dzieł literackich świata.

  źródło: NKJP: Jan Paulas, Cezary Sękalski: Oni nas stworzyli, 2004

  W zbiorze ksiąg prorockich, czyli tzw. „proroków późniejszych” Biblii Hebrajskiej, drugie miejsce zajmuje Księga Jeremiasza.

  źródło: NKJP: Witold Tyloch: Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej, 1981

  Kościół katolicki [...] przez długi czas nie zachęcał wiernych do czytania Biblii. Wolał, aby jego wyznawcy ograniczali się do podanej im przez księży jej interpretacji [...]

  źródło: NKJP: Uczmy się czytać Biblię, Dziennik Polski - Małopolska, 2003-10-20

  Papież otrzymuje też obrazy, nieraz bardzo cenne, o tematyce religijnej - niezwykle bogato oprawione biblie w różnych językach, książki i albumy.

  źródło: NKJP: (G): Indeks dla papieża, Dziennik Polski - Małopolska, 2002-04-08

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Biblia
  Biblie
  D. Biblii
  Biblii
  neut
  Biblij
  char
  C. Biblii
  Bibliom
  B. Biblię
  Biblie
  N. Biblią
  Bibliami
  Ms. Biblii
  Bibliach
  W. Biblio
  Biblie

 • gr. biblía 'księgi'

CHRONOLOGIZACJA:
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil: Biblja
SJPWar: Biblja
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2013