młódź

 • przest.  młodzi ludzie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  dorastanie i dojrzałość

 • synonimy:  młodzież
 • W części artystycznej młódź wykona menueta i gawota, tańce dworskie z epoki.

  źródło: NKJP: (HAL): Młodzi w kontuszach, Express Ilustrowany, 2003-03-01

  O ile młódź z rodu Turyngów przyjęła z lękliwym respektem tajemniczego przybysza z obcych stron, o tyle starszyzna zaprosiła mnie do żałobnej wieczerzy ze źle maskowaną niechęcią.

  źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Metamorfozy, 2004

  Wtedy to słaby wódz, choć wielki patriota, Apolinary Kurowski, źle oceniając siły rosyjskich zaborców, powiódł do zguby nie tylko Żuawów Śmierci F. Rochebrune'a, ale i średnio wyszkolonych powstańców rekrutujących się spośród studentów, rzemieślników, wykładowców, młodzi szkolnej.

  źródło: NKJP: Przed rocznicą, Dziennik Polski, 2000-02-14

  Młodsze czy starsze spoglądały ku niemu zalotnie, rade zwrócić na siebie uwagę syna naczelnika. Każda z nich obdarzyłaby skwapliwie uczuciem jasnowłosego chłopca tak odmiennego od pozostałej młodzi pasterskiej.

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Przymierze, 1952

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. młódź
  młodzie
  D. młodzi
  młodzi
  C. młodzi
  młodziom
  B. młódź
  młodzie
  N. młodzią
  młodziami
  Ms. młodzi
  młodziach
  W. młodzi
  młodzie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. młody

CHRONOLOGIZACJA:
1605, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2017