adolescencja

 • nauk.  okres w życiu ludzkim pomiędzy dzieciństwem a dojrzałością - czas, kiedy jest się młodym człowiekiem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  dorastanie i dojrzałość

 • synonimy:  młodość
  antonimy:  starość
  • późna, wczesna adolescencja
  • adolescencja i (wczesna) dorosłość
  • czas, okres, wiek; etap, faza, koniec, początek adolescencji
  • adolescencja charakteryzuje się czymś
 • [...] adolescencja to okres gwałtownych przemian, który wiąże się z nieprzewidywalnymi komplikacjami w stosunkach osobistych i społecznych.

  źródło: NKJP: Teresa Rostowska: Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie : analiza psychologiczna , 2001

  Charakterystyczną właściwością adolescencji jest [...] wzmożona emocjonalność.

  źródło: NKJP: Jolanta Kopka: Społeczny wymiar postrzegania moralnego (Studium socjologiczne), 1999

  Młodzież przejawia ryzykowne zachowania, które są szczególnie intensywne w okresie adolescencji (dorastania).

  źródło: NKJP: (WOJ.): Niepokojący znak czasów, Dziennik Polski, 2006-07-15

  Wiek dojrzewania nie jest szczególnie trafnym określeniem, gdyż dojrzewać zaczynamy od urodzenia. [...] Lepsze jest medyczne pojęcie adolescencja, określające okres naszego życia, który zaczyna się z osiągnięciem dojrzałości płciowej, kończy zaś, gdy stajemy się dorosłymi w sensie psychospołecznym.

  źródło: NKJP: Krzysztof Szymborski: Bez oleju i bez gwarancji, Polityka, 2009-05-23

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. adolescencja
  adolescencje
  D. adolescencji
  adolescencji
  neut
  adolescencyj
  char
  C. adolescencji
  adolescencjom
  B. adolescencję
  adolescencje
  N. adolescencją
  adolescencjami
  Ms. adolescencji
  adolescencjach
  W. adolescencjo
  adolescencje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. adolescence

  fr. adolescence

  niem. Adoleszenz

  z łac. adolescentia 'młodość; młodzież'

CHRONOLOGIZACJA:
1931, Dep
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2015