skrytykować

 • powiedzieć źle o jakiejś osobie lub rzeczy, wykazując ich błędy lub braki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • antonimy:  obronić
  • skrytykować burmistrza, ministra, premiera, prezydenta, rząd; Polskę; ojca, szefa; decyzje, działania, postępowanie, propozycję, zachowanie; pracę; plany, program, projekt, raport, ustawę, uchwałę, zasadę; czyjąś działalność, postawę; politykę
 • Radni skrytykowali burmistrza przede wszystkim za coraz większe środki wydawane na administrację publiczną.

  źródło: NKJP: Anna Szade: Spokojni włodarze, Dziennik Bałtycki, 2005-05-02

  Koncepcja ta została bardzo szeroko skrytykowana za sprzeciwianie się tradycji [...].

  źródło: NKJP: Agnieszka Duchnik: Sport: w cieniu Shaolin, Magazyn Puls Studenta, nr 16, 1999-11

  NIK skrytykowała pracę urzędów skarbowych, które - drapieżne wobec obywateli - są łagodne jak baranki wobec wielkich firm ignorujących obowiązki podatkowe.

  źródło: NKJP: Tydzień w kraju, Polityka, 2001-05-19

  Towarzystwo im. Chopina skrytykowało ustawę o ochronie dziedzictwa F. Chopina, argumentując, że zawiera ona mankamenty prawne.

  źródło: NKJP: (pap): Miłośnicy Chopina krytykują ustawę, Metropol, 16/02, 2001

  Część posłów i zaproszonych szefów banków skrytykowała rząd, że nie ma koncepcji prywatyzacji polskich banków ani ich konsolidacji.

  źródło: NKJP: Prywatyzacja banków, Gazeta Wyborcza, 1999-03-18

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skrytykuję
  skrytykujemy
  2 os. skrytykujesz
  skrytykujecie
  3 os. skrytykuje
  skrytykują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skrytykowałem
  +(e)m skrytykował
  skrytykowałam
  +(e)m skrytykowała
  skrytykowałom
  +(e)m skrytykowało
  skrytykowaliśmy
  +(e)śmy skrytykowali
  skrytykowałyśmy
  +(e)śmy skrytykowały
  2 os. skrytykowałeś
  +(e)ś skrytykował
  skrytykowałaś
  +(e)ś skrytykowała
  skrytykowałoś
  +(e)ś skrytykowało
  skrytykowaliście
  +(e)ście skrytykowali
  skrytykowałyście
  +(e)ście skrytykowały
  3 os. skrytykował
  skrytykowała
  skrytykowało
  skrytykowali
  skrytykowały

  bezosobnik: skrytykowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skrytykujmy
  2 os. skrytykuj
  skrytykujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skrytykowałbym
  bym skrytykował
  skrytykowałabym
  bym skrytykowała
  skrytykowałobym
  bym skrytykowało
  skrytykowalibyśmy
  byśmy skrytykowali
  skrytykowałybyśmy
  byśmy skrytykowały
  2 os. skrytykowałbyś
  byś skrytykował
  skrytykowałabyś
  byś skrytykowała
  skrytykowałobyś
  byś skrytykowało
  skrytykowalibyście
  byście skrytykowali
  skrytykowałybyście
  byście skrytykowały
  3 os. skrytykowałby
  by skrytykował
  skrytykowałaby
  by skrytykowała
  skrytykowałoby
  by skrytykowało
  skrytykowaliby
  by skrytykowali
  skrytykowałyby
  by skrytykowały

  bezosobnik: skrytykowano by

  bezokolicznik: skrytykować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: skrytykowawszy

  gerundium: skrytykowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: skrytykowany

  odpowiednik aspektowy: krytykować

 • Rzosobowy + skrytykować +
  KOGO/CO + (za CO)
  Rzosobowy + skrytykować +
  KOGO/CO + (że ZDANIE)
 • Od: krytykować, krytyka

CHRONOLOGIZACJA:
1851, Gazeta Lwowska, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2018